Targetowane kampanie dla B2B – jak to działa?

W kampaniach marketingowych skierowanych na pozyskiwanie klienta liczą się przede wszystkim zasięgi oraz efekty. Im większa baza danych, tym więcej potencjalnych klientów zainteresowanych daną usługą. Taka zasada doskonale sprawdza się w działaniach nastawionych na klienta indywidualnego, a więc sprzedaży usług w formie detalicznej. Jednak w przypadku kampanii dla B2B to nie zasięgi i wielkość bazy decydują o sukcesie, ale konwersja, czyli stosunek wykonanych akcji (zebrania danych kontaktowych, leadów) do podpisanych i zawartych umów. W marketingu biznesowym konieczne jest więc stosowanie bardzo rygorystycznego targetowania, czyli niczego innego jak profilowania i selekcjonowania rekordów z takich baz, aby wybrać tylko te osoby, które faktycznie mogą skorzystać z proponowanej usługi.

Targetowane kampanie dla B2B – jak to działa?

Zasada działania targetowania jest bardzo prosta

Pośrednik, czyli firma, której zadanie to pozyskiwanie klientów B2B, z posiadanych baz (lub tworzonych na specjalne zlecenie) wybiera te firmy i tych klientów, którzy działają w określonym sektorze gospodarczym lub w konkretnej branży. Na przykład sprzedając usługę szkoleń dla instytucji publicznych będzie wybierała tylko dane do instytucji publicznych, a nie do prywatnych firm. To proste działanie pozwala na skuteczne wyeliminowanie nawet połowy nieaktywnych (nierokujących) kontaktów i skupienie się na pozostałej części potencjalnych klientów. Aby jednak targetowanie było skuteczne, pośrednik musi doskonale znać ofertę swojego klienta, dla którego zdobywa leady, a i sam klient musi ją odpowiednio zaprezentować, wskazując jej mocne strony.

Precyzyjne targetowanie daje olbrzymie możliwości marketingowe i praktycznie stuprocentową gwarancję wysokiej konwersji

W przypadku B2B jest to więc wręcz kluczowe ze względu na olbrzymią konkurencję i bardzo ograniczone pole do zdobywania nowych klientów. Żeby jednak taka kampania była maksymalnie efektywna, potrzeba bardzo ścisłej współpracy między pośrednikiem oraz jego klientem i stałego monitowania osiąganych efektów. Dowiez się jak pozyskać klienta biznesowego w szybki i wygodny sposób.

You may also like...