Korzyści płynące z zabawek i klocków konstrukcyjnych

Klocki Lego i inne zabawki konstrukcyjne są powszechnie używane przez dzieci na całym świecie do przestrzennego budowania różnego rodzaju kształtów i obiektów.

Niektóre proste zabawki są wykonane z drewna, inne są fantazyjne i bardziej skomplikowane, jak składające się razem klocki z tworzywa sztucznego wykonane przez firmę Lego. Jednak niezależnie od formy, zabawa klockami może działać jako doskonałe narzędzie edukacyjne. Budowanie z klocków klocki może pomóc dzieciom w rozwoju zdolności motorycznych i koordynacji ręka-oko, rozumowaniu przestrzennym, rozwoju umiejętności językowych i społecznych, nabywania zdolności do kreatywnego myślenia, a także umiejętności inżynierskich. Istnieją również dowody na to, że złożona zabawa klockami wiąże się z wyższymi osiągnięciami matematycznymi. Układanie klocków Lego i zabawek konstrukcyjnych może stymulować rozwój motoryczny dzieci. Ale jeśli chodzi o inne umiejętności, dzieci muszą zrobić coś więcej niż tylko przesuwać klocki. Dzieci odnoszą największe korzyści, gdy zabawa konstrukcyjna obejmuje dodatkowe elementy, w tym budowanie z szablonów, angażowanie się w projekty oparte na współpracy, oraz rozmowa z innymi dziećmi o budowaniu przestrzennym.

Budowanie obiektów z klocków sprzyja lepszemu rozumowaniu przestrzennemu.

Dzieci, które wykazują większe zainteresowanie budową, tworzą bardziej skomplikowane i większe konstrukcje. Poza tym dzieci z rozwiniętymi umiejętnościami przestrzennymi mogą być bardziej zmotywowane do zabawy klockami. Najbardziej oczywistą zaletą tworzenia z klocków Lego jest rozwój umiejętności motorycznych zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Prawidłowe łączenie elementów, które posiadają klocki lego, wymaga małych, bardzo precyzyjnych ruchów, które zwiększają zręczność i pomagają nauczyć kontroli nad rękami i palcami. Jak widać, klocki Lego i zabawki konstrukcyjne to nie tylko rozrywka dla dzieci, ale również zdobywanie cennych umiejętności, które przydadzą się dzieciom w późniejszym życiu i w szkole.

You may also like...