Używane komputery w szkole

Placówki oświatowe wymagają stałej modernizacji również pracowniach komputerowych czy pomieszczeniach dedykowanych administracji.

Z czasem komputery przestają być wystarczające, podzespoły starzeją się i konieczna jest wymiana sprzętu wykorzystywanego w szkole. O czym warto pamiętać a o czym nie wolno zapomnieć?

Podstawowa kwestia przy wymianie komputera czy też laptopa to zadbać o dane wrażliwe. Na dyskach przechowywane są i przetwarzane informacje o bardzo dużej sensytywności. Dane osobowe uczniów, kontaktowe do nich i opiekunów, dane medyczne dotyczące schorzeń przebytych, problemów zdrowotnych, dysfunkcji i wskazań lekarza. Dodatkowo dochodzą do nich informacje o pracownikach szkoły. Warunkach zatrudnienia, poziomie edukacji, konta bankowe, dane osobowe itp. Każda z wymienionych danych jest obecnie przetwarzana w wersji elektronicznej i bardzo często znaczna ich część zostaje zapisana na dyskach komputerów. Kiedy więc przyjdzie czas wymiany sprzętu komputerowego w szkole pamiętaj o usunięciu danych elektronicznych. Nawet jeżeli planujesz ich oddanie na złom. Powinny zostać wyczyszczone nośniki tak by mieć pewność, że żadna informacja nie trafi w niepowołane ręce.

Ważne jednak jest by pamiętać i wiedzieć ja usunięcie danych elektronicznych powinno wyglądać. Przepisy RODO wymagają od placówek edukacyjnych by właściwie zabezpieczył dane osobowe (art. 32 RODO) poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Każde działania dotyczące danych wrażliwych czy to w formie tradycyjnej czy w elektronicznej oznaczają ich przetwarzanie. Kiedy więc będziemy je usuwać to również będziemy je przetwarzać. Należy więc wykonać usunięcie danych elektronicznych korzystając z najlepszych, aktualnie dostępnych metod. RODO nie precyzuje jakie to metody. Powszechnie jednak przyjmuje się, że optymalne usuwanie gwarantują tzw. profesjonalne metody usuwania danych elektronicznych.

Używane komputery w szkole

Jedną z nich jest programowe nadpisywanie danych.

Wymaga ono zastosowania specjalistycznego, często płatnego oprogramowania. Umożliwia ono nadpisanie czyli przykrycie dotychczas zapisanych na dysku informacji ciągiem przypadkowych znaków. Niestety ze względu na budowę nośników elektronicznych niemożliwe jest wymazanie danych. Ich nadpisanie uniemożliwia odczytanie. Jeżeli przypadkowa osoba zdołałaby uruchomić nadpisany dysk nie będzie mogła odczytać informacji, które na nim były dotychczas przechowywane. Programowe nadpisanie jest 100 % bezpieczne. Umożliwia zastosowanie kilku wariantów nadpisywania. Można je bowiem powtórzyć nawet kilka razy w stosunku do jednego dysku. Proces kończy się automatycznym potwierdzeniem jego skuteczności. Zwykłe generowanym w formie raportu.

Raport potwierdzający właściwe usunięcie danych wrażliwych z likwidowanych komputerów to cenny dokument. Dyrektor szkoły odpowiada za dane wrażliwe i musi potwierdzić czy działa właściwie w kwestii zarówno ich przechowywania i gromadzenia ale również niszczenia.

Pamiętaj chcesz usunąć dane wrażliwe z nośników elektronicznych – zrób to. Jednak nie zapominaj, że błędy, które doprowadzą do ich wycieku mogą słono kosztować. Ich utrata to przestępstwo, za które odpowie szkoła.

You may also like...