Jak przebiega likwidacja firmy?

Przedsiębiorca, który likwiduje działalność gospodarczą lub też spółkę, powinien pamiętać o dopełnieniu niezbędnych formalności.

Będzie to złożenie formularzy do CEIDG, należy zrobić to w ciągu 7 dni od momentu zaprzestania prowadzenia firmy. Dodatkowo przedsiębiorca wyrejestrowuje się w Urzędzie Skarbowym za pomocą formularza VAT-Z. W tym przypadku również obowiązuje termin 7 dni. ZUS wyrejestrowuje przedsiębiorcę jako płatnika składek, do ZUS-u składamy formularz ZWUA, a w przypadku jeżeli przedsiębiorca ma członków rodziny, wówczas także ZCNA.

Jak przebiega likwidacja firmy?

Formalności dotyczące zamknięcia działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy likwidują działalność, muszą sporządzić spis z natury, potrzebny będzie on do rozliczeń podatkowych. Powinien być to wykaz towarów handlowych, ewentualnych surowców, materiałów służących do produkcji, półwyrobów, wyrobów gotowych, jak również odpadów, które powstały w wyniku działalności. Dokonuje się także spisu środków trwałych, czyli wszystkich dóbr, jakie należały do firmy. W przypadku jeżeli przedsiębiorca odliczał zakup przykładowo komputera, powinien zwrócić podatek VAT jeżeli komputer będzie jego własnością jako osoby prywatnej. W spisie z natury należy uwzględnić numerację, jednostkę miary towarów, cenę, łączną wartość spisu oraz oczywiście podpis właściciela czy też osób sporządzających tego rodzaju dokument.

Podczas zamykania działalności podatnicy VAT powinni sporządzić spis z natury, który jest remanentem likwidacyjnym. W tym przypadku określamy wszystkie składniki majątku firmy, ich wartość rynkową. Firmy w likwidacji często sprzedają swój majątek, w tym przypadku jeżeli sprzedaż majątku nastąpi przed upłynięciem 6 lat, wówczas dochód będzie podlegał opodatkowaniu według ustawy o PIT. Wiele formalności związanych z likwidacją firmy może nastręczać problemów przedsiębiorcom, dlatego możemy skorzystać z usług firm doradczych, biur księgowych, które będą wiedziały, w jaki sposób właściwie zamknąć każdy rodzaj działalności gospodarczej.

Wiele przydatnych informacji dotyczących likwidacji firmy możemy znaleźć na stronie internetowej https://prawny.org.pl/2022/10/01/zamkniecie-dzialalnosci-gospodarczej/. Dowiemy się, które formalności powinniśmy załatwić na początku, jakie dokumenty składamy w urzędzie miasta lub gminy, Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

You may also like...