Środki ochrony roślin przeznaczone do kukurydzy

Zwalczanie chwastów w kukurydzy jest bardzo ważne, konkurencyjność kukurydzy względem chwastów jest bardzo niska. Wraz z burakiem cukrowym kukurydza jest jedną z roślin uprawnych, której nie można skutecznie uprawiać bez zwalczania chwastów.

Zwalczanie chwastów jest już ekonomicznie konieczne, jeśli chwasty są słabe. Dotyczy to zwłaszcza okresu od 4 do 8 liści rośliny kukurydzy. Pielenie przed tym etapem lub nowe pojawienie się chwastów po etapie 8-liściowym nie spowodowało jednak żadnych szkód ekonomicznych. Kiedy decydujemy się na stosowanie środków ochrony roślin w kukurydzy należy wybrać właściwą porę. Należy brać pod uwagę czas rozwoju roślin niepożądanych i blokować ich rozwój już na samym początku. Jednym z rozwiązań są środki mechaniczne i właściwa uprawa roli. Oczywiście zwalczanie chwastów w kukurydzy odbywa się głównie przy użyciu herbicydów.

W ostatnich latach powstaje wiele skutecznych środków ochrony roślin ze względu na wzmożone badania i rozwój nowych herbicydów kukurydzianych oraz metod kontrolnych.

Obecnie dostępnych jest wiele aktywnych składników, które można stosować w procesach przedsiewnych, przedwschodowych lub powschodowych. Różne składniki aktywne są często łączone w celu rozszerzenia spektrum działania. Wyraźny postęp w kierunku leczenia powschodowego umożliwia ukierunkowane stosowanie herbicydów, środki ochrony roślin potrafią skutecznie hamować rozwój chwastów, w różnych fazach ich rozwoju. Mogą przykładowo opóźniać ich kiełkowanie. Będzie to niezwykle istotne ponieważ chwasty mogą wyciągać wodę z gleby, jak również przysłaniać kukurydzy światło. Dzięki temu kukurydza może wschodzić w sprzyjających warunkach. Dlatego trzeba wiedzieć kiedy użyć dany środek chwastobójczy kukurydza wyrośnie wówczas większa co przełoży się na lepsze plony. W przypadku metody powschodowej należy wybrać środki ochrony roślin, które działają na liście i łodygi chwastów. W zależności od wyników opryski mogą być powtarzane, należy jednak pamiętać aby nie wykonywać ich w czasie opadów, czy też w czasie suszy.

You may also like...