Co zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym?

Codziennie na wysypiskach śmieci ląduje duża ilość odpadów elektronicznych.

Wynika to częściowo z rozwoju nowych technologii, które sprawiają, że starsze urządzenia stają się nieistotne, a także z naturalnego zużycia naszych urządzeń. Każde urządzenie elektroniczne posiada swój cykl życia, po pewnym czasie musi zostać wymienione. Odpady elektroniczne, czyli odpady, które obejmują wszystkie urządzenia elektroniczne, których okres użytkowania dobiega końca. Może to być komputer, który jest przestarzały i nie działa prawidłowo lub magnetowid, który nie jest już odpowiedni lub przydatny dla właściciela. Większość odpadów tego rodzaju nadaje się do recyklingu. Nawet jeśli urządzenie nie jest sprawne, niektóre elementy z tworzywa sztucznego, metalu, szkła, palladu, miedzi, srebra, a nawet złota można odzyskać i ponownie wykorzystać. Co zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym?

Recykling tego rodzaju urządzeń oznacza pozbycie się ich w bezpieczny sposób, który pozwala na ich ponowne wykorzystanie.

Produkty elektroniczne mogą zawierać toksyczne substancje, takie jak rtęć, ołów i kadm, które należy usuwać ostrożnie i bezpiecznie. Elektro śmieci można oddać w odpowiednim punkcie, ale także może je odebrać specjalistyczna firma. Można je także oddać podczas zakupu nowego sprzętu tego samego typu. Gdy już zdecydujesz, w jaki sposób chcesz poddać recyklingowi swoje urządzenie, upewnij się, że utworzono kopię zapasową zawartych na nim informacji. Nie chcemy, aby inni mieli dostęp do swoich danych osobowych i prywatnych. Niektóre organizacje mogą oferować wyczyszczenie pamięci urządzenia, ale aby mieć pewność, że informacje nie wyciekną, najlepiej wyczyścić je samodzielnie. Upewnij się, że kopia zapasowa wszystkich dokumentów, zdjęć i danych znajduje się na innym dysku twardym lub w chmurze. Przydatne może być przeniesienie tych informacji na nowe urządzenie przed ich całkowitym usunięciem. Możemy także znaleźć skup podzespołów komputerowych, tego rodzaju firmy czasem naprawiają sprzęt lub też wykorzystują ponownie niektóre podzespoły.

You may also like...