Systemy teleinformatyczne w transporcie

Firmy zajmujące się przewozem towarów muszą zwracać uwagę na koszty związane z paliwem, ubezpieczeniem, eksploatacją pojazdów.

Obecnie coraz częściej stosuje się specjalne systemy komputerowe, które nadzorują auto w czasie jazdy, w czasie rzeczywistym mogą przesyłać informacje do bazy. Mogą one dotyczyć przykładowo pozycji, w tym przypadku wykorzystywany jest system GPS, który będzie określał pozycję auta, dodatkowo można wykorzystać także wiele innych funkcji, przykładowo spalanie, prędkość, sprawdzać czy kierowca jedzie zgodnie z przepisami.

Systemy teleinformatyczne w transporcie

Monitoring położenia pojazdu w zarządzaniu flotą samochodową

Systemy monitoringu dostarczają bardzo wielu informacji istotnych z punktu widzenia zarządzania flotą. Przykładowo informacja na temat położenia pojazdu będzie mówiła osobie zarządzającej o tym, gdzie znajduje się pojazd, wówczas można sprawdzić czy nie następują różnego rodzaju opóźnienia, które mogłyby doprowadzić do rozładunku w innym terminie niż poprzednio ustalony. Warto pamiętać, iż spóźnienie w trasie doprowadzić do konieczności oczekiwania na rozładunek w dniu kolejnym. Może to doprowadzić do problemów z kalendarzem kolejnych przewozów. Oczywiście inne informacje dotyczące pojazdu mogą pozwolić także na określenie czasu przeglądu, konieczności wymiany płynów czy też filtrów.

Należy pamiętać, iż kierowcy powinni przestrzegać czasu pracy, w przypadku kierowców zawodowych jest to maksymalnie 9 godzin w ciągu doby lub 10 godzin 2 razy w tygodniu. Dodatkowo także należy zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć 56 godzin pracy tygodniowo. Jest to maksymalny czas, jaki kierowca może spędzić prowadząc pojazd. Pamiętajmy, że dodatkowo kierowca będzie nadzorował także załadunek czy też rozładunek, a także będzie dbał o odpowiednie zabezpieczenie przewożonych towarów.

Warto pamiętać iż zarządzanie flotą samochodową to bardzo odpowiedzialna funkcja. Obecnie często wykorzystuje się specjalne oprogramowanie, które pozwala nam na wspomaganie wielu decyzji związanych z logistyką, planowaniem kolejnych transportów. Dzięki temu możemy zoptymalizować koszty, sprawić iż unikniemy nieprzewidzianych wydatków, a wszystkie transporty będą docierały na czas.

You may also like...