Serwisowanie specjalistycznego sprzętu budowlanego

Podczas pracy z ciężkim sprzętem należy na bieżąco monitorować wszystkie wskaźniki. Oprócz sprawdzania ilości paliwa, trzeba zwracać także uwagę na wiele innych bardzo ważnych aspektów. Może być to przykładowo temperatura i ciśnienie oleju w silniku, ale także w układzie hydraulicznym.

Odpowiednie monitorowanie wszystkich wskaźników pomoże nam uniknąć nieoczekiwanych awarii. Podczas normalnej pracy możesz zobaczyć pierwsze oznaki wskazujące na zużycie. Należy o tym pamiętać, ponieważ mogą one sygnalizować problemy, które mogą powodować nieprawidłowe działanie maszyny lub skutkować koniecznymi naprawami lub wymianą części. Niekiedy uszkodzenia mogą być dość kosztowne, a naprawa w niesprzyjających warunkach może być długa i uciążliwa. Warto o tym pamiętać jeżeli prowadzimy prace ziemne które muszą być wykonane w krótkim terminie. Niektóre typowe oznaki zużycia to wibracje, ciepło i kształt paska. Wibracje mogą być wywoływane przez wiele elementów, od źle wyrównanych pasów po usterki przekładni, mogą być także wywołane uszkodzeniem łożyska, lub też zniszczenie łoża belki.

Jeśli zauważysz wyższe temperatury niż normalnie, przyczyną niewłaściwego smarowania lub nadmiernego zużycia może być źródło ciepło spowodowane uszkodzeniem systemu chłodniczego. Zniekształcone pasy to kolejna wskazówka, że coś trzeba naprawić. Pasy można naciągnąć, aby właściwie przenosiły pracę między rolkami napędu. Napraw wszelkie problemy natychmiast po ich znalezieniu, aby nie powodowały później gorszych problemów. W wielu wypadkach do naprawy będziemy potrzebowali specjalistycznego sprzętu i pomocy profesjonalnego serwisanta, dopiero wówczas solidnie zostanie przeprowadzona naprawa cummins jak również inne firmy posiadają jasno określone reguły co do serwisowania maszyn. Jednym z najważniejszych sposobów ochrony ciężkich maszyn jest upewnienie się, że pracownicy są wykwalifikowani w ich obsłudze. Wszyscy nowi pracownicy muszą być dokładnie przeszkoleni, aby zapewnić, że wszyscy będą obsługiwać maszyny bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi standardami BHP.

You may also like...