Jak dostarczyć paliwo do komory spalania?

Paliwo które wlewamy do samochód na stacji paliw przy pomocy dystrybutora, musi być następnie przekazane do komory spalania.

Standardowo w pojazdach tą rolę pełni pompa paliwa, która pobiera odpowiednią ilość paliwa ze zbiornika, zazwyczaj umiejscowionego z tyłu pojazdu i podaje do przodu do silnika. Zadaniem układu paliwowego pojazdu jest przechowywanie i dostarczanie paliwa do silnika. Układ dolotowy silnika jest mieszany z powietrzem, rozpylany i odparowywany. Następnie można go sprasować w cylindrze silnika i zapalić, aby wytworzyć energię. Chociaż układy paliwowe różnią się w zależności od silnika, wszystkie układy mają podobną budowę, ponieważ muszą dostarczać paliwo do komory spalania i kontrolować ilość dostarczanego paliwa w stosunku do ilości powietrza. Paliwo jest przechowywane w zbiorniku paliwa, a pompa paliwa pobiera paliwo ze zbiornika. Następnie przechodzi przez przewody paliwowe i jest dostarczane przez filtr paliwa do wtryskiwaczy paliwa.

Gdy paliwo jest dostarczane, ostatecznymi warunkami zapewnienia pełnego spalania są atomizacja i rozpylanie paliwa.

Atomizacji dokonuje się w wyniku ciśnienia wtrysku, przy pomocy otworów we wtryskiwaczu. Odstęp, kąt i liczba otworów w końcówce wtryskiwacza określają wzór natryskiwania. W zależności od tego, czy układ paliwowy pojazdu jest układem powrotnym, czy zwrotnym, ciśnienie paliwa jest regulowane w różny sposób. Układ typu powrotnego ma regulator ciśnienia paliwa, który zmienia ciśnienie paliwa w zależności od ilości podciśnienia z układu dolotowego. Dzięki temu ciśnienie paliwa i przepływ paliwa docierającego do wtryskiwaczy pozostają niezmienione. Natomiast system typu zwrotnego wykorzystuje moduł sterujący zespołu napędowego do regulacji dostarczania paliwa. Paliwo jak wiadomo dostarczane jest do baku z dystrybutora, pomiędzy dystrybutorem a zbiornikiem pod ziemią musi znajdować się pompa do oleju napędowego, czy też do innego rodzaju paliwa. Obecnie dystrybutory sterowane są elektronicznie co ułatwia ich obsługę.

You may also like...